Timmis Personal AB

kompetens • kontinuitet • kvalitet

Företagsbroschyr

Vår nya företagsbroschyr är nu publicerad. Läs detaljer om vårt företag, aktuella kontaktuppgifter och vilka tjänster vi erbjuder till våra kunder.

Nedan kan du läsa vår företagsbroschyr online eller ladda ner den som PDF- eller JPG-fil.

Vår styrka är er styrka

I drygt 8 år har vi på Timmis Personal AB bemannat tiotusentals timmar  med sjuksköterskor hos olika uppdragsgivare både inom akutvården och kommunala boenden. Under denna resa har vi lärt oss vikten av rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Reklamblad

Nedan hittar man vårt reklamblad som innehåller grundläggande info för bokningar och kontaktuppgifter.

Läs online eller ladda ner den som PDF- eller JPG-fil.

Timmis Personal AB - snabbhistorik

TPAB startas

2016 - 2108

Två driftiga sjuksköterskor startar upp Timmis Personal AB 2016 och börjar leverera vårdpersonal både till kommunala och privata vårdenheter.

En tredje delägare köper in sig under 2017 och för med sig kompetens och kontakter till företaget.

Avtal och tillväxt

2019

Företaget börjar erbjuda även sjuksköterskor till flera existerande mobila jourverksamheter med ypperlig kontinuitet. Flera kunder efterfrågat kostnadseffektivare lösningar för sina bemanningsbehov.

Covid-19

2020 - 2022

Världen drabbas av Covid-19 pandemi och företaget får koncentrera sig enbart i personaluthyrningen. Flera kunder har stort personalbehov pga kraftigt ökad sjukfrånvaro och karensregler.

Mot nya mål

2023 --->

Företaget fortsätter med sin grundverksamhet dvs personaluthyrning inom vårdsektorn men planerar även så småningom inkludera undersköterskor i sin personalbasis.

En delägare lämnat företag pga personliga skäl men två nya delägare visat intresse att köpa in sig i företaget och föra både kompetens och kontakter mig sig.

Vår styrka är er styrka

Vår styrka ligger i en bred kunskap om personaluthyrningen och hur vi levererar rätt person för rätt uppdrag vid rätt tidpunkt. Tillsammans med kunden ta fram den bästa lösningen för just ert behov och hur vi täcker uppdragen med vår kompetenta medarbetare.

null

HOSP och IVO

Vi kontrollerar alltid vår personal via Socialstyrelsen HOSP och Inspektionen för vård och omsorg IVO innan de presenteras för eventuellt uppdrag. Därefter sker en regelbunden HOSP kontroll var 3:e månad på samtlig personal.
null

Referenser

Minst två referenser från senaste uppdrag eller anställning. Minst en av referenserna ska vara från chef eller arbetsledare. Vid behov kan vi begära ytterligare referenser från kollegor du samarbetat under dina senaste uppdrag.
null

Nischning

Vi nischar kandidatens kunskap och erfarenhet mot kundens behov och oftast arbetar en av ledningen tillsammans med kandidaten på ett uppdragsplats för att försäkra sig att kandidatens motsvarar.
null

Uppföljning

Under tiden och efteråt kommer vi att utvärdera hur allt gått i samråd med dig och vårdgivaren.

VI SÖKER SJUKSKÖTERSKOR

Vi söker nya kollegor för spännande uppdrag både inom kommunala äldreboenden och inom akutvården. Tveka inte att kontakta oss!

Anmäl Intresse

Vanligt ställda frågor

Vem driver Timmis Personal AB
Ramavtal
Nischning
Tidsredovisning
Fakturering
Försäkringar