Våra områden inom välfärdsteknologi

För att möta det växande behovet av digitalisering och effektivisering inom äldreomsorgen har Timmis Personal AB expanderat sina konsulttjänster så de omfattar även implementering av digitala tjänster inom hälso -och sjukvård. Vi hjälper verksamheter optimera resurserna och öka effektiviteten genom digitalisering.

null

Journalprogram och signeringslösningar

Under våra uppdrag inom vården har vi blivit bekanta med ett flertal olika journalprogram såsom TakeCare, Vodok, ProCapita, Treserva, LifeCare, SafeDoc samt med olika signeringslösningar Appva, SignIt och Sekoia.
null

Vår erfarenhet och expertis

Genom vår erfarenhet har vi införskaffat förståelse hur olika kunder använder sina journalprogram med specifika finesser, löst eventuella frågor kring digitala signeringen samt kunnat implementera allt från vändscheman till gångträning i aktuella system.

null

Formell och reel spetskompetens

Vår styrka är framförallt god överblick över hur olika digitala system används i det dagliga arbetet inom vårdsektorn samt att vi talar ”sjuksköterskespråk” och kan tolka information/frågor från SOL personalen på ett sätt som vanlig IT personal sällan kan.
null

Effektivisering och förbättringar

Vi ser att våra yrkeskunskaper från vårdsektorn skulle kunna effektivisera exempelvis utbildningar eftersom vi kan förstå och förklara på korrekt sätt med korrekta termer och vardagliga exempel. Vi kan även bidra med beprövade mallar eller lösningar som vi sett fungera hos andra verksamheter där de redan löst samma typ av problem eller frågor t.ex. med digital signering.

 

Våra tjänster inom välfärdsteknologi

null

Skräddarsydda projektplaner för verksamhetens digitaliseringsmål

Här jobbar vi med experter i olika yrkesgrupper där även verksamhetens IT avdelning är inblandad för att utforma en projektplan som är anpassad till verksamhetens specifika digitaliseringsmål och behov.

Denna tjänst inkluderar olika steg, såsom analys av verksamhetens befintliga IT-system och tekniska infrastruktur, identifiering av specifika
digitaliseringsmål, utformning av en projektplan som inkluderar tidsramar, budgetar, resurser och mål, samt implementering och uppföljning av projektet.

Syftet med en skräddarsydd projektplan är att optimera och
effektivisera digitaliseringsprocess vilket möjliggör en smidig övergång till digitala system.

null

Nära samarbete med leverantören av digitala tjänster

Syftet med detta samarbete är att säkerställa att leverantören har en klar förståelse av verksamhetens behov och krav när det gäller de digitala tjänsterna och att de kan leverera en lösning som passar verksamhetens specifika krav och önskemål.

Genom detta nära samarbete kan vi säkerställa att leverantören levererar en tjänst som fungerar smidigt och effektivt och att eventuella problem eller frågor kan lösas snabbt och enkelt.

Detta kan hjälpa till att säkerställa en framgångsrik implementering av digitala lösningar och en ökad effektivitet verksamheten.

null

Löpande utbildningar av digitala tjänster

Genom löpande utbildningar kan verksamheten kan dra nytta av de digitala lösningarna fullt ut och maximera fördelarna av implementeringen.

Löpande utbildningar som handleds av våra konsulter säkerställer att användarna alltid har tillgång till aktuell kunskap om de digitala tjänsterna och dess funktioner, vilket kan hjälpa till att öka effektiviteten och minska risken för misstag eller felanvändning.

Skräddarsydda utbildningar även hjälper verksamheten att anpassa sig till de nya lösningarna på ett smidigt och effektivt sätt, vilket kan hjälpa till att maximera fördelarna av digitaliseringen.

null

Nyttorealisering av digitala tjänster

Vi hjälper till att säkerställa att de digitala tjänsterna som implementerats i en verksamhet faktiskt används på ett optimalt sätt och ger de förväntade fördelarna.

Det innefattar att mäta och analysera användningen av de digitala
tjänsterna, identifiera eventuella flaskhalsar eller brister, samt vidta åtgärder för att öka effektiviteten och användningen.

Vi kan erbjuda hjälp och rådgivning för att säkerställa att verksamheten får ut maximal nytta av sina digitala lösningar.

Genom nyttorealisering av de digitala tjänsterna kan verksamheten optimera sin användning av teknologin och maximera sin verksamhetseffektivitet.

null

Utvärdering av uppföljning av digitala tjänster

Vi hjälper till att analysera och utvärdera hur väl en digital tjänst fungerar efter dess införande och användning.

Det kan inkludera utvärdering av faktorer som användarvänlighet, funktionalitet, prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.

Genom att utvärdera och följa upp digitala tjänster kan man identifiera eventuella problem och förbättringsområden och vidta åtgärder för att optimera tjänstens funktion och effektivitet.

Vi kan erbjuda denna tjänst till verksamheter som en del av deras process för att säkerställa att de digitala lösningarna fortsätter att fungera optimalt och att verksamheten kan dra maximal nytta av dem.

Frågor om välfärdsteknologin?

Tveka inte att kontakta oss.